Svedjan

– en del av C Företaget

Svedjan är en verksamhet för barn i åldrarna 1-6 år och bedrivs i en villa som ligger lantligt belägen nära centrum i Almunge. Hos Svedjan ska barn och föräldrar känner sig trygga. Här finns det utrymme för lärande och utveckling genom lek och gemenskap. Barnen får spendera mycket tid utomhus och lär sig bland annat mer om  grönsaker, frukt,  natur och djur. När vi är utomhus finnas många möjligheter för kreativitet i lek och i skapande. 

Barnen är med att påverkar och utvecklar lekområden, aktiviteter och miljön här hemma och har stort inflytande över hur verksamheten ser ut. Genom läsning med bilder, sång och stor närvaro från mig som pedagog så gynnas barnens språkutveckling. Barnen får upptäcka utrymmen och leksaker själva och med sina kompisar med positiv input från min sida, detta tror jag ger barn som är självständiga, empatiska och trygga och det är mitt mål. 

Telefon

070-428 22 10

}

Öppettider

0X.00-1X.00 (Mån-Fre)

E-post

svedjan@cforetaget.se