Verksamheten

Aktiviteter väljs tillsammans med barnen som får komma med önskemål och förslag. Aktiviteten kan variera beroende på dagsform, intresse, väder etc. Tanken är att vi ska besöka öppna förskolan någon gång i veckan för att träffa andra barn och vuxna och komma till en annan miljö.

I min verksamhet vill jag att allt ska gå hand i hand och något som ligger mig extra varmt om hjärtat är att ge barnen näringsrik, hemlagad och i största möjliga mån hemodlad mat.Våran köksträdgård började jag anlägga så fort vi flyttade in för snart 3 år sedan och den blir större för varje år. Här vill jag att barnen ska få sätta egna frön och se dem växa till stora fina plantor där dem senare under sommar och höst kan plocka solvarma tomater, jordgubbar och ärtskidor. Lära sig samarbetet mellan frö, jord, vatten och insekter och hur våran mat skapas.

Det pedagogiska arbetet är att:

  • barnen får möjlighet att skapa en trygg anknytning till mig där jag har möjlighet att se till individen och dess behov
  • barnen får uppleva glädjefylld kunskapsinhämtning då deras intressen styr den pedagogiska verksamheten i så stor mån som möjligt
  • arbeta mot förskolans läroplan så att barnen får en god pedagogisk verksamhet och är väl förberedda inför skolstart
  • följa de allmänna råden för pedagogisk omsorg och barnkonventionen